Λιμάνι Ευδήλου

Με απόφαση που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφία Θεολογίτου, εκδόθηκε σχετική πρόσκληση προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου για την ένταξη του έργου «Λιμενικά έργα Ευδήλου Ικαρίας», συνολικού προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ, στο ΠΕΠ Κρήτης-Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Το έργο έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως έργο γέφυρα του Γ΄ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ και αφορά την ολοκλήρωση των χερσαίων και λιμενικών εγκαταστάσεων στο λιμάνι του Ευδήλου Ικαρίας. Με την ένταξη ολοκληρώνονται τα λιμενικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και ο δρόμος προς το λιμάνι που θα εξασφαλίσει την άνετη πρόσβαση των επιβατών και οχημάτων.

Σύμφωνα με δήλωση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφίας Θεολογίτου «Με την ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο ΕΣΠΑ, εξασφαλίζεται απρόσκοπτα η ολοκλήρωση ενός τόσο σημαντικού έργου για το νησί της Ικαρίας. Το λιμάνι του Ευδήλου αποτελεί μια σημαντική πύλη εισόδου στο νησί και ο εκσυγχρονισμός του αποτελεί μεγάλη μας προτεραιότητα».

ikariastore banner