• ΙΚΑΡΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ: SILVERTAX - Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Φίλιππος Π.Τσαντές
  Πόντου 6 Ηλιούπολη & Πλατεία Αγ.Κηρύκου - Ικαρία
  Τηλέφωνο:
  • 22750-22901
  • 2121020563
  Fax: 22750-22902, 2110127174
  κινητό:
  ιστοσελίδα:

  Πληροφορίες

  ΦΙΛΙΠΠΟΣ Π. ΤΣΑΝΤΕΣ
  Το γραφείο μετά από μια συνεχώς αυξανόμενη  επιτυχημένη πορεία, με στελέχη διαρκώς ενημερωμένα  , στην επίλυση των προβλημάτων σε λογιστικό – φορολογικό επίπεδο, τόσο των νομικών όσο και των φυσικών προσώπων, δραστηριοποιείται με δύο λογιστικά – φοροτεχνικά γραφεία στην Ηλιούπολη Αττικής και στην Πλατεία Αγ. Κυρήκου Ικαρίας με κύριο μέλημά μας την εμπιστοσύνη των πελατών μας αλλά και να συμβάλουμε ουσιαστικά σε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα!

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β' κ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ε9
  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
  ΕΝΑΡΞΕΙΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ/ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
  Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9
  Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9
  Ρυθμισεις Χρεων
  Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος
  Υποβολή αίτησης θέρμανσης
  Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
  Έκδοση τελών κυκλοφορίας
  Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών
  Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς ( ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας,  Δήμους, Νομαρχίες, Τράπεζες, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, πρωτοδικείο, ΥΠΕΕ,)
  Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους
  Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους
  Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου
  Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης
  Φορολογικός εκπρόσωπος

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
  Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού – έκτακτου)
  Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής
  Υποβολή προσωρινών και οριστικής ΦΜΥ
  Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ηλεκτρονικά
  Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών
  Μετατροπές – συγχωνεύσεις – απορροφήσεις εταιρειών
  Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών
  Συμβουλές σε θέματα βελτίωσης χρηματοοικονομικών μεγεθών και ελαχιστοποίησης φόρων
  Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης
  Επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ
  Υποβολή δήλωσης φόρου, εισοδήματος
  Διαγνωστικός έλεγχος για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση
  Μελέτες βιωσιμότητας
  Διεθνή λογιστικά πρότυπα
  Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών

  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
  • Τήρηση & ενημέρωση των βιβλίων μηχανογραφικά
  • Σύνταξη όλων των δηλώσεων φυσικών & νομικών προσώπων
  • Φ.Π.Α (περιοδικές, εκκαθαριστικές, intrastat, listing)
  • Παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης και τακτική επικοινωνία για σωστή ενημέρωση
  • Φορολογικό αρχείο ανα επιχείρηση

  ΕΡΓΑΤΙΚΑ
  Μισθοδοσία
  Επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση της μισθοδοσίας.
  Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων.
  Έκδοση λογιστικού άρθρου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας.
  Αποστολή αρχείου στη τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων.
  Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων (μισθωτοί/ημερομίσθιοι/ωρομίσθιοι), ανά γεωγραφική θέση, κέντρο κόστους, διεύθυνση, υποδιεύθυνση κτλ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
  Σύνταξη και υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας των σχετικών πληροφοριακών καταστάσεων με βάση τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας.
  Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων και σύγκριση με τους καταβαλλόμενους μισθούς/προϋπολογισμούς αποδοχών των εργαζομένων.
  Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ

  Δήμος - Χωριό: